Piezoelektrický generátor elektřiny pro napájení kardiostimulátoru, foto American Chemical Society.

Piezoelektrický generátor elektřiny pro napájení kardiostimulátoru, foto American Chemical Society.