Provádění výzkum pomocí georadaru v Jordánsku, foto Archaeo-Physics LLC [Public domain].

Provádění výzkum pomocí georadaru v Jordánsku, foto Archaeo-Physics LLC [Public domain].