Typický příklad chirální molekuly představuje aminokyselina alanin CH3CH(NH2)COOH, jejíž dvě možné struktury vidíme na obrázku. Šedivé koule značí atomy uhlíku, modré kyslíku, zelené dusíku a červené vodíku.

Typický příklad chirální molekuly představuje aminokyselina alanin CH3CH(NH2)COOH, jejíž dvě možné struktury vidíme na obrázku. Šedivé koule značí atomy uhlíku, modré kyslíku, zelené dusíku a červené vodíku.