Fluorescenční spektra na ose y vlevo vybuzená ultrafialovým zářením s vlnovou délkou na ose x, (a) libové hovězi, (b) tučné hovězí, (c) libové telecí, (d) tučné telecí. Na ose y vpravo vidíme intezitu vybuzeného záření, obr.Islam K et al. Autofluorescence excitation-emission matrices as a quantitative tool for the assessment of meat quality. J. Biophotonics. 2019;e201900237. © 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

Fluorescenční spektra na ose y vlevo vybuzená ultrafialovým zářením s vlnovou délkou na ose x, (a) libové hovězi, (b) tučné hovězí, (c) libové telecí, (d) tučné telecí. Na ose y vpravo vidíme intezitu vybuzeného záření,  obr.Islam K et al. Autofluorescence excitation-emission matrices as a quantitative tool for the assessment of meat quality. J. Biophotonics. 2019;e201900237. © 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.