Uspořádání experimentu s Rydbergovými atomy. Ve skleněné nádobce vpředu laserový paprsek excituje atomy do Rydbergova stavu. Elektromagnetické pole ze zlaté antény v pozadí je rozkmitá. Informaci o frekvenci vepíší Rydbergovy atomy zpět do laserového paprsku.

Uspořádání experimentu s Rydbergovými atomy. Ve skleněné nádobce vpředu laserový paprsek excituje atomy do Rydbergova stavu. Elektromagnetické pole ze zlaté antény v pozadí je rozkmitá. Informaci o frekvenci vepíší Rydbergovy atomy zpět do laserového paprsku.