Doutnající elektromobil Tesla při převozu do nádrže s vodou k definitivnímu uhašení, foto BFI Bernhard Geisler.

Doutnající elektromobil Tesla při převozu do nádrže s vodou k definitivnímu uhašení, foto BFI Bernhard Geisler.