Nahoře chemická struktura L a D serinu, dole mikroskopický snímek astrocytů v buněčné kultuře, GerryShaw/CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0).

Nahoře chemická struktura L a D serinu, dole mikroskopický snímek astrocytů v buněčné kultuře, GerryShaw/CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0).