Galtonova deska, jiný objev sira Francise Galtona. Slouží jako důkaz statistické centrální limitní věty, že pomocí binomických rozdílení lze asymptoticky dosáhnout normálního rozdělení, foto Matemateca (IME USP) / name of the photographer when stated [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].

Galtonova deska, jiný objev sira Francise Galtona. Slouží jako důkaz statistické centrální limitní věty, že pomocí binomických rozdílení lze asymptoticky dosáhnout normálního rozdělení, foto Matemateca (IME USP) / name of the photographer when stated [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].