Schematické obrázky studovaných krystalových struktur a jejich zobrazení v rastrovacím transmisním elektronovém mikroskopu. Nejlepších mikrovlnných a terahertzových vlastností bylo dosaženo ve vzorcích s n = 6 (úpln vpravo). Žluté oktaedry zobrazují TiO6 vrstvy, větší zelené a červené body značí atomy stroncia a barya..

Schematické obrázky studovaných krystalových struktur a jejich zobrazení v rastrovacím transmisním elektronovém mikroskopu. Nejlepších mikrovlnných a terahertzových vlastností bylo dosaženo ve vzorcích s n = 6 (úpln vpravo). Žluté oktaedry zobrazují TiO6 vrstvy, větší zelené a červené body značí atomy stroncia a barya..