Pohled od západu na věznici Mírov, působiště řady pokusných osob při popsaném experimentu, foto Jofre [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

Pohled od západu na věznici Mírov, působiště řady pokusných osob při popsaném experimentu, foto Jofre [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].