Nahoře vzorky moči myší s nádorem střeva, dole zdravých, oboje pro provedení testu pomocí zlatých nanočástic, foto Imperial College London.

Nahoře vzorky moči myší s nádorem střeva, dole zdravých, oboje pro provedení testu pomocí zlatých nanočástic, foto Imperial College London.