Plná čára znázorňuje citlivost ptačích fotoreceptorů L, M, S(V), S(U), V a U pro jednotlivé vlnové délky. Pro modré a ultrafialové světlo existuje v ptačí říši po dvou typech fotoreceptorů s rozdílnou spektrální citlivostí označené S(V) a S(U), V a U. Čárkovaná čára znázorňuje při výzkumu použité kanály multispektrální kamery (upraveno podle Cynthia Tedore & Dan-Eric Nilsson, Avian UV vision enhances leaf surface contrasts in forest environments, Nature Communications, volume 10, Article number: 238 (2019), CY BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Plná čára znázorňuje citlivost ptačích fotoreceptorů L, M, S(V), S(U), V a U pro jednotlivé vlnové délky. Pro modré a ultrafialové světlo existuje  v ptačí říši po dvou typech fotoreceptorů s rozdílnou spektrální citlivostí označené S(V) a S(U), V a U. Čárkovaná čára znázorňuje při výzkumu použité kanály multispektrální kamery (upraveno podle Cynthia Tedore & Dan-Eric Nilsson, Avian UV vision enhances leaf surface contrasts in forest environments, Nature Communications, volume 10, Article number: 238 (2019), CY BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).