Poloha ventrální tegmentální oblasti VTA v mozku, obr. NIDA/Public domain.

Poloha ventrální tegmentální oblasti VTA v mozku, obr. NIDA/Public domain.