Zeshora dolů chemická struktura nikotinu, dopaminu a gama-aminomáselné kyseliny.

Zeshora dolů chemická struktura nikotinu, dopaminu a gama-aminomáselné kyseliny.