Grafické znázornění výsledků studie. Korelace sledovaných biomarkerů s věkem a sociekonomickým indexem IRSAD, obr.PNAS, CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Grafické znázornění výsledků studie. Korelace sledovaných biomarkerů s věkem a sociekonomickým indexem IRSAD, obr.PNAS, CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.