Na obrázku vlevo nahoře vidíme dospělého potemníka moučného (foto Muséum de Toulouse [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]), vpravo nahoře chemickou strukturu zpomalovače hoření hexabromocyklododekanu. Dole leží krevety Litopenaeus vannamei dlouhé asi 20 cm, foto Herman Gunawan [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)].

Na obrázku vlevo nahoře vidíme dospělého potemníka moučného (foto Muséum de Toulouse [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]), vpravo nahoře chemickou strukturu zpomalovače hoření hexabromocyklododekanu. Dole leží krevety  Litopenaeus vannamei dlouhé asi 20 cm, foto Herman Gunawan [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)].