Satelitní snímek Arabského poloostrova, foto SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center, and ORBIMAGE [Public domain].

Satelitní snímek Arabského poloostrova, foto SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center, and ORBIMAGE [Public domain].