Schématické znázornění povrchové struktury kalamistra.

Schématické znázornění povrchové struktury kalamistra.