Náš čichový systém, : 1 - čichový bulbus (olfactory bulb), část mozku, která shromažďuje informace z čichových orgánů, 2 - mitrální buňky (mitral cells), 3 - kost (bone), 4: čichový epitel (olfactoric mucosa), 5: - axonové glomeruly (glomerulus), ve kterých se sdružují axony čichových neuronů se stejným typem receptorů, 6 - čichové neurony s olfaktorickými receptory (olfactory receptor cells), obr. Chabacano/CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5).

Náš čichový systém, : 1 - čichový bulbus (olfactory bulb), část mozku, která shromažďuje informace z čichových orgánů, 2 - mitrální buňky (mitral cells), 3 - kost (bone), 4: čichový epitel (olfactoric mucosa), 5: - axonové glomeruly (glomerulus), ve kterých se sdružují axony čichových neuronů se stejným typem receptorů, 6 - čichové neurony s olfaktorickými receptory (olfactory receptor cells), obr. Chabacano/CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5).