Nahoře chemická struktura molekuly kokainu, dole benzoylekgoninu.

Nahoře chemická struktura molekuly kokainu, dole benzoylekgoninu.