Devet typů otisků prstů, které identifikoval Jan Evangelista Purkyně, public domain via Wikimedia Commons.

Devet typů otisků prstů, které identifikoval Jan Evangelista Purkyně, public domain via Wikimedia Commons.