Mikroskopický snímek řezu tkání pankreatu s vyznačením stáří buněk podle značení radioaktivním dusíkem N15. Nejmladší jsou tmavě modré buňky, nejstarší fialové, obr.ze Salk Institute for Biological Studies.

Mikroskopický snímek řezu tkání pankreatu s vyznačením stáří buněk podle značení radioaktivním dusíkem N15. Nejmladší jsou tmavě modré buňky, nejstarší fialové, obr.ze Salk Institute for Biological Studies.