Obrázky z patentové přihlášky nového typu vysokoteplotního supravodiče, Patent č.US 2019/0058105 A1.

Obrázky z patentové přihlášky nového typu vysokoteplotního supravodiče, Patent č.US 2019/0058105 A1.