Nahoře struktura katenanu, dole rotaxanu.

Nahoře struktura katenanu, dole rotaxanu.