Vlevo příklad chemické struktury běžné molekuly fosfolipidu. Vpravo chemicky mírně pozměněný fosfolipid vytvářející vezikuly s plochami a hranami. Červeně je vyznačena poloha aminoskupin -NH- zaměněných za kyslíkové atomů -O-. Nahoře mezi oběma molekulami vidíme schematické znázornění tohoto vezikulu s řezem (Frederik Neuhaus et al. Vesicle Origami: Cuboid Phospholipid Vesicles Formed by Template-Free Self-Assembly, Angewandte Chemie International Edition (2017), DOI: 10.1002/anie.201701634).

Vlevo příklad chemické struktury běžné  molekuly fosfolipidu. Vpravo chemicky mírně pozměněný fosfolipid vytvářející vezikuly s plochami a hranami. Červeně je vyznačena poloha aminoskupin -NH- zaměněných za kyslíkové atomů -O-. Nahoře mezi oběma molekulami vidíme  schematické znázornění tohoto vezikulu s řezem (Frederik Neuhaus et al. Vesicle Origami: Cuboid Phospholipid Vesicles Formed by Template-Free Self-Assembly, Angewandte Chemie International Edition (2017),  DOI: 10.1002/anie.201701634).