Áron plamatý, vytrvalá jednoděložná rostliny z čeledi áronovitých, rosto roztroušeně v mírném pásu Evropy, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arum_maculatum_0_700.jpg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en.

Áron plamatý, vytrvalá jednoděložná rostliny z čeledi áronovitých, rosto roztroušeně v mírném pásu Evropy, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arum_maculatum_0_700.jpg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en.