Chemická struktura dolichodialu a iridomyrmecinu.

Chemická struktura dolichodialu a iridomyrmecinu.