Častá oběť celkem 18 druhů motolic, plž Cerithideopsis californica z čeledi brakičníkovitých, foto Jerry Kirkhart from Los Osos, Calif. / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) .

Častá oběť celkem 18 druhů motolic, plž Cerithideopsis californica z čeledi brakičníkovitých, foto Jerry Kirkhart from Los Osos, Calif. / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) .