Chemická struktura [3]rotaxanu.

Chemická struktura [3]rotaxanu.