Nahoře v černém poli tyčinka ze sulfidu-selenidu kademnatého, pod ní světelné spektrum, které prochází. V modrém obdelníku indio-zlaté elektrody a úplně dole skutečný vzhled součástky, upraveno podle Z.Yang et al., Single-nanowire spectrometers, Science 365, 1017–1020 (2019).

Nahoře v černém poli tyčinka ze sulfidu-selenidu kademnatého, pod ní světelné spektrum, které prochází. V modrém obdelníku indio-zlaté elektrody a úplně dole skutečný vzhled součástky, upraveno podle Z.Yang et al., Single-nanowire spectrometers, Science 365, 1017–1020 (2019).