Reaktor pro laserovou fúzní reakci (foto Advanced Beam Laboratory/Colorado State University).

Reaktor pro laserovou fúzní reakci (foto Advanced Beam Laboratory/Colorado State University).