Sloučení dvou jader těžkého vodíku (deuteria) na jádro izotopu helia 3 za uvolnění neutronu. Neutrony jsou modré, protony červené.

Sloučení dvou jader těžkého vodíku (deuteria) na jádro izotopu helia 3 za uvolnění neutronu. Neutrony jsou modré, protony červené.