laserová střelecká věžička se nachází v černém obdélníku hned za okny pilotní kabiny, foto Air Force Research Laboratory

laserová střelecká věžička se nachází v černém obdélníku hned za okny pilotní kabiny, foto Air Force Research Laboratory