Vysušený kus whitechapelského tukovce v Museum of London, foto Lord Belbury [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].

Vysušený kus whitechapelského tukovce v Museum of London, foto Lord Belbury [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].