Reakční schéma přípravy amoniaku pomocí lithia.

Reakční schéma přípravy amoniaku pomocí lithia.