Nahoře srovnání ptačích a dinosauřího (velké vlevo) vejce (foto Jasmina Wiemann/Yale University), vlevo dole chemická struktura biliverdinu a vpravo dole chemická struktura protoporfyrinu IX.

Nahoře srovnání ptačích a dinosauřího (velké vlevo) vejce (foto Jasmina Wiemann/Yale University), vlevo dole chemická struktura biliverdinu a vpravo dole chemická struktura protoporfyrinu IX.