Souhvězdí Orion při pohledu astronomickým dalekohledem odhalí okem neviditelné podrobnosti. Betelgeuze je jasná oranžová hvězda vlevo nahoře, foto Rogelio Bernal Andreo [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)].

Souhvězdí Orion při pohledu astronomickým dalekohledem odhalí okem neviditelné podrobnosti. Betelgeuze je jasná oranžová hvězda vlevo nahoře, foto Rogelio Bernal Andreo [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)].