Nahoře fluorescence Np-P4VB v různém prostředí: (a) v cyklohexanu, (b) v DMF, (c) v DMF s dusičnanem zinečnatým, (d) v DMF s dusičnanem rtuťnatým, (e) v okyseleném DMF, foto S.Lane et al., Wide-gamut lasing from a single organic chromophore, Light Sci Appl 7, 101 (2018). Dole chemická struktura Np-P4VB.

Nahoře fluorescence Np-P4VB v různém prostředí: (a) v cyklohexanu, (b) v DMF, (c) v DMF s dusičnanem zinečnatým, (d) v DMF s dusičnanem rtuťnatým, (e) v okyseleném DMF, foto S.Lane et al., Wide-gamut lasing from a single organic chromophore, Light Sci Appl 7, 101 (2018). Dole chemická struktura Np-P4VB.