Snímek samičky komára Anopheles napadené a zahubené geneticky modifikovanou houbou M. pingshaense, která byla též upravena, aby produkovala zeleně fluoreskují bílkovinu, foto Brian Lovett.

Snímek samičky komára Anopheles napadené a zahubené geneticky modifikovanou houbou M. pingshaense, která byla též upravena, aby produkovala zeleně fluoreskují bílkovinu,  foto Brian Lovett.