Maximální zalednění Arktidy v roce 2010, foto NASA.

Maximální zalednění Arktidy v roce 2010, foto NASA.