Chemická struktura polymeru perfluoropolyethylenpropylenu.

Chemická struktura polymeru perfluoropolyethylenpropylenu.