Želvuška Hypsibius dujardini na snímku pořízeném rastrovacím elektronovým mikroskopem, foto Bob Goldstein a Vicky Madden, University of North Carolina v Chapel Hillu.

Želvuška Hypsibius dujardini na snímku pořízeném rastrovacím elektronovým mikroskopem, foto  Bob Goldstein a Vicky Madden, University of North Carolina v Chapel Hillu.