Struktura MESO BiFeO3, šedé jsou kationy bismutu 3+, červený je kation železa 3+ a modré jsou anionty kyslíku 2-. Zelená šipka ukazuje orientaci elektrického dipólu, hnědá magnetického momentu v závislostí na vnějším elektrickém poli.

Struktura MESO BiFeO3, šedé jsou kationy bismutu 3+, červený je kation železa 3+ a modré jsou anionty kyslíku 2-. Zelená šipka ukazuje orientaci elektrického dipólu, hnědá magnetického momentu v závislostí na vnějším elektrickém poli.