Uprostřed vidíme standardní krystalovou kosočtverečnou strukturu oxidu strontnato-kobaltitého, vpravo uspořádanější s dodanými kyslíkovými atomy, vlevo méně uspořádanou se zabudovanými atomy vodíku, obr.Lu, Q., Huberman, S., Zhang, H. et al. Bi-directional tuning of thermal transport in SrCoOx with electrochemically induced phase transitions. Nat. Mater. (2020).

Uprostřed vidíme standardní krystalovou kosočtverečnou strukturu oxidu strontnato-kobaltitého, vpravo uspořádanější s dodanými kyslíkovými atomy, vlevo méně uspořádanou se zabudovanými atomy vodíku, obr.Lu, Q., Huberman, S., Zhang, H. et al. Bi-directional tuning of thermal transport in SrCoOx with electrochemically induced phase transitions. Nat. Mater. (2020).