Konstrukce triboelektrickéhé článku TENG z balzového dřeva a teflonu.

Konstrukce triboelektrickéhé článku TENG z balzového dřeva a teflonu.