Vzory vytvořené pomocí pohybujících se nanočástic (Li, J. et al. Nanomotor lithography. Nat. Commun. 5:5026 doi: 10.1038/ncomms6026, 2014). Obr.byl pořízen pomocí mikroskopie atomárních sil. Bílá úsečka je 2 mikrometry dlouhá, rozdíl mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími místy je 80 nm.

Vzory vytvořené pomocí pohybujících se nanočástic (Li, J. et al. Nanomotor lithography. Nat. Commun. 5:5026 doi: 10.1038/ncomms6026, 2014). Obr.byl pořízen pomocí mikroskopie atomárních sil. Bílá úsečka je 2 mikrometry dlouhá, rozdíl mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími místy je 80 nm.