Chemická struktura polydusíku 6.

Chemická struktura polydusíku 6.