Sluneční povrch na snímku pořízeném Daniel K. Inouye Solar Telescope, foto NSO/AURA/NSF, Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Sluneční povrch na snímku  pořízeném Daniel K. Inouye Solar Telescope, foto NSO/AURA/NSF,  Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).