Porovnání byši s čichem a bez čichu, Céline Riera & Andrew Dillin, UC Berkeley.

Porovnání byši s čichem a bez čichu, Céline Riera & Andrew Dillin, UC Berkeley.