Chemická struktura cytosinu, methylcytosinu, adeninu a methyladeninu. Červenými oválky jsou vyznačeny připojované methylové skupiny.

Chemická struktura cytosinu, methylcytosinu, adeninu a methyladeninu. Červenými oválky jsou vyznačeny připojované methylové skupiny.